Menu
Ippinmono
 • Pipi Babi / Premium Porh Cheek
  Sosis
 • Sayap Goreng
  Chicken Katsu
 • Chashu Babi
  Chasu Ayam
 • Chasu Babi Tebal
  Ayam Goreng / Tori Karaage
 • Gyoza Ayam / Babi Goreng
  Gyoza Ayam Udang / Babi Udang Bakar
 • Gyoza Ayam / Babi Bakar
  Gyoza Ayam Udang / Babi Udang Goreng
 • Ton Katsu